Hizmetlerimiz

  •  Medya ilişkilerinin profesyonel iletişim uzmanlarımızla yönetilmesi
  •  İletişim stratejilerinin belirlenerek, doğru hedef ve mesajların tespit edilmesi
  •  Konu yönetiminde doğru planlama ve uygulamaların yürütülmesi
  •  Markanın sosyal medyada ihtiyacı olan etkili içeriklerin hazırlanması
  •  Özel projelerin sistemli ve gerçekçi bir şekilde planlanarak hayata geçirilmesi
  •  Kriz yönetiminde organize olunarak stratejik aksiyonların devreye sokulması
  •  Marka değerinin öne çıkarılması ve marka bilinirliğinin artırılmasının sağlanması
Generously Media © 2022